Hình ảnh hoạt động
Lãnh đạo Sở Tài Chính tỉnh tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thành lập Công ty CP Khoáng Sản TT-Huế.
Lãnh đạo Sở Nội Vụ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thành lập công ty CP Khoáng Sản TT-Huế.
Hình ảnh Đại Hội Đồng Cổ Đông thành lập Công ty CP Khoáng Sản TT-Huế
Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Khoáng Sản TT-Huế
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Khoáng Sản TT-Huế
Nhà máy chế biến và nghiền mịn Zircon tại KCN Phú bài, TT-Huế
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại nhà máy Titan Phú bài
Các đ/c lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành nhà máy xỉ Titan
Nhà máy xỉ Titan Thừa Thiên Huế - Công suất 10.000 tấn/năm
Đ/c Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan
Đ/c chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Cao phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan
Nhà máy Xỉ Titan Thừa Thiên Huế
Nhà máy Xỉ Titan Thừa Thiên Huế
Nhà điều hành nhà máy xỉ Titan Thừa Thiên Huế
Lò luyện xỉ bằng công nghệ hồ quang điện
Nhà xưởng Titan
Máy móc thiết bị
Lò luyện xỉ titan
[ Trở lại ]