24/12/2011

Ban lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV Khoáng Sản Thừa Thiên Huế

 

1. Chủ tịch công ty.
Ông: Võ Quang Hiền
Email: voquang_hien@yahoo.com
2. Giám đốc.
Ông: Lương Vĩnh Thái
Email: 
3. Kế toán trưởng.
Bà: Trần Thị Phương Dung
Email: 
4. Trưởng phòng kế hoạch và kinh doanh.
Ông: Ngô Xuân Hải
Phone: 
 
[ In trang ]    [ Đóng lại ]