26/10/2019

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế

 

  1. Ông Lương Vĩnh Thái: Chủ tịch HĐQT

  2. Ông Võ Quang Thiện: Giám đốc

  3. Ông Võ Quang Diệu: Phó giám đốc

  4. Trần Thị Thu Hiền: Phó giám đốc

  5. Trần Thị Phương Dung: Kế toán trưởng

  6. Phùng Hương Giang: Trưởng ban kiểm soát 

 
 
[ In trang ]    [ Đóng lại ]