BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH NN MTV KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiê n Huế khuyến cáo các nhà
đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.
 
 
XIN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM !

  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: