(+84) 234 3541044
EN
 • CHỨNG KHOÁN HUX
 • CHỨNG KHOÁN HUX

  Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn đến 30.06.2021

  27.07.2021

  Xem bản thể hiện: nhấn vào đây.

  Ngày 24/08/2020, công ty cổ phần Khoáng Sản thừa Thiên Huế được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: HUX
  • Mệng giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.338.480 cổ phiếu
  • Giá trị chứng khoán giao dịch: 113.384.480.000 đồng
  • Ngày giao dịch đầu tiên: thứ 6 ngày 04/09/2020
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

  Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế

  Thông báo ngày đăng ký cổ phiếu giao dịch đầu tiên Công ty CP Khoáng Sản Thừa Thiên Huế

  Quyết định chấp thuận đăng ký cổ phiếu giao dịch của Công ty CP Khoáng Sản Thừa Thiên Huế.

  Chứng nhận đăng ký chứng khoán Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

   

  Designed and Maintained by Danh Đỗ