(+84) 234 3541044
EN

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế.

———————— 

 

QUAN NIỆM CƠ BẢN

Lấy việc CẢI TIẾN LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG làm tiền đề quan trọng hướng tới việc tạo ra một Công ty hàng đầu của Việt Nam về khai thác và chế biến khoáng sản Titan.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

  • Duy trì và phát triển sản lượng khai thác, chế biến.
  • Sử dụng hiệu quả nguồn lực.
  • Hướng đến sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.
  • Phát triển công ty song hành với việc nâng cao các chính sách xã hội đối với địa phương, thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty cam kết đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cần thiết, tạo một môi trường làm việc tốt về vật chất và tinh thần để đạt được chính sách và các mục tiêu đề ra; cũng như liên tục duy trì, cải tiến HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG nhằm đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng.                                        

Huế, ngày 01 tháng 01  năm 2020

Chủ Tịch HĐQT

LƯƠNG VĨNH THÁI

 

Designed and Maintained by Danh Đỗ