(+84) 234 3541044
EN
 • SẢN PHẨM
 • SẢN PHẨM

  Hiện nay, HUMEXCO đang có những sản phẩm chính:

  • Quặng titan tổng hợp khai thác tại các mỏ.
  • Đá Granite nghiền các loại và đất san lấp công trình.

  Sản phẩm của HUMEXCO được quản lý trong suốt quá trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra để đảm bảo yêu cầu chất lượng.

  Designed and Maintained by Danh Đỗ