(+84) 234 3541044
EN
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG
 • THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thành Lập Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế.(26/10/2019)

  drive.google.com/open

  Biên bản họp bầu chủ Tịch HĐQT và bổ nhiệm ban giám đốc. (26/10/2019)

  Xem bản thể thể hiện nhấn vào đây: drive.google.com/open

   

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ. (26/10/2019)

  1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 10 năm 2019: drive.google.com/open  

   2.Tờ trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và chế độ thù lao của thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên: drive.google.com/open 

   3. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019-2024: drive.google.com/open 

  4. Thể lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên ông ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019-2024: drive.google.com/open 

  5. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 02 tháng cuối năm: drive.google.com/open 

  6. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế về việc thông qua Điều Lệ tổ chức và hoạt động: drive.google.com/open 

  7. Báo cáo quá trình cổ phần hóa: drive.google.com/open 

  8. Dự thảo điều lệ Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open

  9. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open

  10. Giấy ủy quyền ( theo nhóm ) tham dự đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open   

  11. Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open 

  12. Đơn ứng cử/đề cử Kiểm Soát Viên Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Thừa Thiên Huế: drive.google.com/open

  13. Sơ yếu lý lịch (Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế): drive.google.com/open

   

  THÔNG BÁO THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN. (29/05/2019)

  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

  Mã CK

  5623

  Doanh nghiệp phát hành

  Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

  Doanh nghiệp chủ sở hữu

  Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

  Giới thiệu về doanh nghiệp

  Khai thác và chế biến quặng Titan, các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang,…

  Vốn điều lệ

  150.000.000.000

  Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

  4.904.800

  Giá trị cổ phần đấu giá

  Lần đấu giá

  1

  Thời gian đấu giá

  26/06/2019

  Giá khởi điểm

  11.700

  Lãi suất trần

  Số mức giá

  1

  Bước khối lượng

  100

  Bước giá

  100

  Khối lượng tối thiểu

  100

  Khối lượng tối đa

  4.904.800

  Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

  Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

  Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

  Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

  KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

  KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

  Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

  4.904.800

  Ngày phát hành

  26/06/2019

  Ngày đáo hạn

  Thời hạn trái phiếu

  Lãi suất

  Khối lượng phát hành

  Kiểu đấu giá trái phiếu

  Hình thức bán

   Thông tin chi tiết xem tại link: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=728978ec-f49e-4cb6-8c30-bd339d6a7b61&rid=716731758

  Designed and Maintained by Danh Đỗ